top of page

HISTORIE

Cult Kaos ble startet av Simon Moe Moholt i februar 2017. Ideen om virksomheten hadde sitt utspring i kreativitet, talent og drømmer som Moholt så igjen i sine omgivelser. Han ønsket å gi lidenskapelige mennesker en plattform som tilrettelegger for personlig vekst og fornøyelig arbeid for den enkelte.

 

Fundamentet i Cult Kaos består av personer som bedriver sin lidenskap og samtidig akkumulerer kreativ – og økonomisk vekst i virksomheten. Det faktum at lidenskap er katalysatoren for arbeid i Cult Kaos bidrar til motivasjon og trivsel. De ansatte (artister, administrasjonen og alle øvrige bidragsytere i Cult Kaos) skal, gjennom virksomheten, tilbys en plattform for utøvelse av sin lidenskap enten det er gjennom musikk, kunst, film eller klær eller om det er i form av leder-, økonomiansvar, sosiale medier etc. Med andre ord; lidenskap skal gjennomsyre alle ledd i Cult Kaos. Virksomheten har som formål å tiltrekke et bredt spekter av lidenskapelige mennesker. Målet er, gjennom kreativ tverrfaglighet, å sikre at midlene sirkulerer internt i virksomhet, fremfor samarbeid med eksterne aktører. Dette innebærer at Cult Kaos skal ha den nødvendige kompetansen innad i virksomheten til å gjennomføre kreative formål. Tilsvarende kreative fellesskap/virksomheter er det en mangel på i det norske kultur-landskapet, og dette tomrommet ønsker Cult Kaos å fylle. 

bottom of page